Protetyka

Protetyka

Poprawa kształtu zębów, poprawa ich kolorów, naprawa uszkodzeń, uzupełnienie brakujących zębów – to główne zadania protetyki stomatologicznej. Oferujemy wysoko estetyczne odbudowy przy pomocy licówek, kompozytowych i porcelanowych nakładów, koron i mostów pełnoceramicznych, ceramicznych na metalu oraz ceramicznych na podbudowie cyrkonowej. Prace są wykonywane indywidualnie w nowoczesnym laboratorium.

W zakresie protetyki w naszym gabinecie oferujemy następujące prace protetyczne:

Licówki: Uzupełnienie protetyczne wykonane z porcelany lub kompozytu. Dedykowane dla odbudowy części wargowej przednich zębów. Mocowane za pomocą cementu do żywych i nieprzebarwionych zębów pacjenta w celu estetycznej odbudowy części licowych zębów.

Korony: To uzupełnienie pojedynczego zęba. Cementowane na oszlifowanych żywych lub martwych zębach pacjenta, wkładzie koronowo korzeniowym lub implancie. Składają się z podbudowy (czapeczki), pokrywanej materiałem estetycznym (porcelaną lub kompozytem). Podbudowa może być:  porcelanowa w koronach pełnoceramicznych – zalecana do odbudowy przednich i bocznych odcinków łuku zębowego ze względu na bardzo dużą estetykę efektu końcowego; metalowa –  ze stopów metali (np. chromo-kobalt); cyrkonowa –  z tlenku cyrkonu, który jest trwałym i estetycznym materiałem protetycznym.

Mosty: Most jest uzupełnieniem więcej niż jednego zęba wykonywanym w przypadku braku zęba. Osadzany tak jak w przypadku korony na dwóch( lub więcej) sąsiadujących żywych lub martwych zębach pacjenta, wkładach koronowo korzeniowych pomiędzy którymi odbudowywany jest brakujący ząb. Składają się z podbudowy metalowej, cyrkonowej lub w niektórych przypadkach pełnoceramicznej oraz materiału licującego (porcelany lub kompozytu).

Wkłady koronowo korzeniowe: Indywidualne uzupełnienie części korzeniowej i koronowej zęba wcześniej leczonego kanałowo (endodontycznie). Wkład wykonuje się najczęściej ze stopu metali nieszlachetnych lub szlachetnych. Wypełnia przeleczony korzeń zęba oraz jego część koronową. Zacementowany wkład staje się podporą oraz filarem dla innych stałych uzupełnień protetycznych (np. koron, mostów). Na wkładzie mogą być montowane precyzyjne elementy łączące wykorzystywane w pracach kombinowanych.

Inlay, onlay, overlay: Są to pełnoceramiczne lub kompozytowe uzupełnienia stałe, cementowane na opracowanej przez lekarza stomatologa i odpowiednio przygotowanej części koronowej zęba. Estetycznie odbudowują utraconą część zęba przywracając prawidłową funkcję żucia w zębach trzonowych lub przedtrzonowych. Jest idealną alternatywą dla koron w sytuacji gdy niemożliwe jest wykonanie klasycznego wypełnienia kompozytowego przez lekarza.